หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 


นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
ช่องทางติดต่อ: 08 1789 4459
 


นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
ช่องทางติดต่อ: 08 1903 4390


นายสายชล พุกเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
ช่องทางติดต่อ: 09 8154 5992
 


นายเอนก แสงนัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
ช่องทางติดต่อ: 08 6632 5602
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11