หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน น-๔๑๐๔ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกตำบลบ่อเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกตำบลบ่อเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกตำบลบ่อเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน (ศูนย์วัดบ่อเงิน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40