หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาแรงงานเพื่อสำรวจพื้นที่และข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำประปาบาดาลและค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่ ๒ [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อสำรวจพื้นที่และข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำประปาบาดาลและค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาแรงงานเพื่อสำรวจพื้นที่และข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำประปาบาดาลและค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอและอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน ๙๐ ชุด ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อเสื้อนักกีฬา ตามโครงการกีฬาอนุบาล อบต.บ่อเงินเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาอนุบาล อบต.บ่อเงินเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อของรางวัล สำหรับผู้ชนะที่ ๑, ๒ และที่ ๓ ตามโครงการกีฬาอนุบาล อบต.บ่อเงินเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 86