หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ระแหง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บต 3678 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน กง-4186 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง 19 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง 19 ม.ค. 2565
อบต.บางหลวง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บฉ - 8556 ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   จ้างเหมาซ่อมแซม (รถยนต์โตโยต้าวีโก้ ทะเบียน กจ 4776 ปทุมธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565
อบต.บางหลวง   จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ-8556 ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.บางหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยกองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565
อบต.บางหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยกองทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ (ช่วงปากทาง - สามแยกศูนย์พัฒนาเด็ก) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ส้วมสาธารณะภายในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลระแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2565
อบต.บางพูด   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2565
อบต.บ่อเงิน   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประปาบาล หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อเงิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2565
อบต.บ่อเงิน   จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2565
อบต.บ่อเงิน   จ้างทำป้า่ยไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2565
ทต.ระแหง   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 78
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11