หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023/ว4171 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  [ 4 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.5/ 4109 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ รายนางศิริรัชต์ มีสติ อบจ.ปทุมธานี  [ 4 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.2/ว673 โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินัจฉัยของศาลปกครองประจำปี  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว4070 สำรวจข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว4045 สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี 2566  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว4071 แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 4043 ขออนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว4073 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 4042 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 686 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.3/ว4018 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.5/ 4053 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบจ.ปทุมธานี รายนายสมยศ นวลละออ  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.5/ 4052 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทม.บึงยี่โถ รายนายชัยอนันต์ สิริเบญสนนท์  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 688 ขออนุญาตเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 684 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.1/ 4056 ขออนุญาตให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ลาไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว679 การคัดเลือก อปท. ที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว642 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ปท 0023.2/ว660 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ปท 0023.6/ว641 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 420
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459