หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว10064 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023/ว10058 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 29 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว10074 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1695 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว10071 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว1693 กาปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว10066 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว1691 ขอแจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว1725 การเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1719 ขอส่งรายงานผลการศึกษาการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.2/ 1715 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1713 การรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 3  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1697 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1710 การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว1711 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1685 ข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ MPI ในระบบ TPMAP Logbook  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว10002 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว9998 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว9997 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1678 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ ประจำปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 266
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459