หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 51 
รับสมัครคัดบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองแขยดฝั่งเห [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานปร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการจัดเก็บรายได [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุข [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
    
 
 
 
อบต.บ่อเงิน หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเงิน ประกาศให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเงิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
ทต.ระแหง หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ทต.ระแหง เรื่องวันหยุดกรณีพิเศษ [ 17 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.ระแหง โครงการแบ่งปันผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ย.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.บ่อเงิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
ทต.หลักหก ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 16 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก ขอความอนุเคาระห์ประชาชนริมคลองเปรมประชากร [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
ทต.ระแหง ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองระแหง [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.หลักหก ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ คร [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.ระแหง ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.บางหลวง ทำความเข้าใจกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี [ 4 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.หลักหก ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.ระแหง พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย [ 2 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.บ่อเงิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ทต.ระแหง งดปล่อยโคมลอย จุดพลุ [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ระแหง ซ่อมแซมถนนใต้สะพานตลาดระแหง [ 29 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 949  ตอบ 1  
บำรุงรักษาถนนหนทาง (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 409  ตอบ 0  
"ขอเชิญอบรม ""แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 1032  ตอบ 0  
    
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 3590  [ 17 พ.ย. 2563 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.6/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3582  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ย. 2563 ]
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว3574  [ 17 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน (การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด รุ่นที่ 1-4 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3560  [ 17 พ.ย. 2563 ]
    
 
 
 
ปท 0023/ว20679 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023/ 20677 ประกาศกำหนดให้มีหารเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว 20631 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20495 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคาม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20389 แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปรับปรุง แก้ไขหนังสืออ้างถึง  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20498 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาศสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว 20355 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20356 รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.5/ว20263 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 16 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว882 แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูล การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภาร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว20254 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.4/ว19960 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว 20238 โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิะีการงบประมาณ  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20196 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20192 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว20188 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว24 แจ้งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว879 ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว876 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว874 การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น  [ 12 พ.ย. 2563 ]  
    

วัดสุวรรโณภาส
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
  

ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11