หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
แผ่นพับความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บ่อเงิน [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 46 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปร [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบร [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
พนักงาน อบต.บ่อเงินร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและมอบนโยบาย no gift p [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเงิน ออกม [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กา [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
    
 
 
 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 4,5,6 และ 7 ตำบ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมว [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บางหลวง โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.บ่อเงิน ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ระแหง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธา [ 14 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางพูด ประกาศอบต.บางพูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี พ. [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บางหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 4,5, 6 และ 7 ตำบลบางหลวง อำเภอเมื [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โครงการขยายเขตประปา [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บางหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.บางหลวง โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บ่อเงิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บางพูด นางสาวชนิสรา รามัญอุดม หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมข้าราชการ และพนักงาน อบต.บางพูด ร่ว [ 3 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.บางพูด ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.บางพูด นายธวัช ศรีธรรมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ นำทีมข้าราชการ พนักงาน อบต.บางพูด ร่วมก [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ทต.ระแหง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2 [ 1 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บางพูด โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส [ 30 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
อบต.บางหลวง ยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะกา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.บางพูด อบต.บางพูดจัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้า ประจำ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (8 ก.พ. 2565)    อ่าน 1784  ตอบ 4  
การจัดเก็บขยะของ อบต. (31 ม.ค. 2565)    อ่าน 69  ตอบ 1  
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 119  ตอบ 1  
    
 
 
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
    
 
 
 
ปท 0023.5/ว10064 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023/ว10058 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว10074 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1695 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว10071 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว1693 กาปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้อ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว10066 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว1691 ขอแจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว1725 การเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1719 ขอส่งรายงานผลการศึกษาการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.2/ 1715 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1713 การรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 3  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1697 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1710 การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว1711 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1685 ข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ MPI ในระบบ TPMAP Logbook  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว10002 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว9998 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว9997 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1678 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ ประจำปี 2565  [ 24 มิ.ย. 2565 ]  
    
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัดบ่อเงิน
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว บ่อเงิน
  
ขนมไทย
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน