หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
พนักงาน อบต.บ่อเงินร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเงิน ออกม [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กา [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศ แจ้งการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงินและศูนย์โรง [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การเสียภาษีเงิ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน แล [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
แจ้งแนวทางในการยื่นเอกสารแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อเง [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อเง [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อเง [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
    
 
 
 
ทต.ระแหง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ระแหง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ส้วมสาธารณะ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บางพูด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสสำคัญของชาติไทย [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางหลวง ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางพูด นายกอบต.บางพูด ได้มอบหมายงานป้องกันฯ ตัดต้นไม้บริเวณริมถนนคลองเปรม หมู่ที่ 5 [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.บางพูด ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์ภาษี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.บางพูด นายกอบต.บางพูด ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 25 [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
อบต.บางพูด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อเงิน ์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.บางหลวง ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บางพูด การเผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่่อการส่งเสริมความรู้ด้้านเชื้อดื้อยา [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.บ่อเงิน พนักงาน อบต.บ่อเงินร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน [ 13 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.บางหลวง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.หลักหก วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดยนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมน [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11764/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.หลักหก วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นาย [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (24 ม.ค. 2565)    อ่าน 1413  ตอบ 2  
การจัดเก็บขยะของ อบต. (17 ม.ค. 2565)    อ่าน 10  ตอบ 0  
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 100  ตอบ 1  
    
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
    
 
 
 
ปท 0023.5/ 1195 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 1193 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1180 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1138 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1131 การประเมินความสามารด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 1061 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1082 ขอความร่วมมือโครงการ การจัดการประชุมสุนัขจรจัดประเทศไทย  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 1069 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 192 การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 191 ขอทราบผลดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลเมืองคลองหลวง  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 190 การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของเทศบาลตำบลบางพูน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว1062 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ 1066 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคูคต  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1039 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว202 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.4/ว1018 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว1016 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1011 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.4/ว1003 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1004 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
    
วัดสุวรรโณภาส
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
  
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน