หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
มอบใบประกาศเกียรติคูณแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ขอประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
รับมอบบันทึกข้อตกลงการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัด [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
แผ่นพับความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บ่อเงิน [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปร [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบร [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
    
 
 
 
อบต.บ่อเงิน มอบใบประกาศเกียรติคูณแก่ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเงิน รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางหลวง ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 4,5, 6 และ 7 ตำบลบางหลวง อำเภอเมื [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางพูด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางพูด โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อเงิน ขอประการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลระแหง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.บ่อเงิน รับมอบบันทึกข้อตกลงการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัด [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โครงการขยายเขตประปา [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 3 ( ประจำเดือน เ [ 23 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเห [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอ [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ป [ 20 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.บางหลวง ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปา หมูู่ที่ 4,5,6 และ7 ตำบล [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.บางหลวง ประกาศยกเลิก ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 4,5,6 และ 7 ต [ 19 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ระแหง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.บางพูด โครงการแห่เทียนพรรษา ณ วัดดาวเรือง และวัดเวฬุวัน [ 14 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บางพูด บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (11 ก.ค. 2565)    อ่าน 1910  ตอบ 5  
การจัดเก็บขยะของ อบต. (31 ม.ค. 2565)    อ่าน 83  ตอบ 1  
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 130  ตอบ 1  
    
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
    
 
 
 
ปท 0023.3/ว12928 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว12927 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว12906 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก้ อปท.ฯ  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 12858 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายสุภชัย อักษร ทต.ระแหง  [ 17 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 12787 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ทต.บางพูน  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.4/หัวหน้าส่ง2175 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ ส่งเสริมการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริต  [ 16 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 12741 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว12744 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวับพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 12681 การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว12679 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว12677 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LAP) ประจำปี 2565  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 12054 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ทม.บึงยี่โถ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว12660 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 5  [ 15 ส.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว2164 ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว2165 การประเมินรร.ตาเกณฑ์มาตรฐานรร. อย.น้อยฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว2166 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดอาหารฯ  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว2150 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว2160 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ 2157 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว12565 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน  [ 11 ส.ค. 2565 ]  
    
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัดบ่อเงิน
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว บ่อเงิน
  
ขนมไทย
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน