หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 19
 


 
ประชุมชี้แจงและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมในโครงการยกระดับระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [ 22 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 7
 


 
โครงการชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 42
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผุ้ด้อยโอกาส ปี 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 81
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2564 [ 30 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
ร่วมมอบสิ่งใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิท 19 [ 27 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 111
 
 
     


 
อบต.บ่อเงินร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้สูงอายุ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 129
 


 
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชน และลงทะเบียนเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 124
 
 
     


 
ลงพื้นที่ตรวจสอบคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 123
 


 
โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน [ 26 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 107
 
 
     


 
อบต.บ่อเงิน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจคัดกรอง สร้างความรู้ความเข้าใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาสในพื้นที่ [ 29 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 135
 


 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตักบาตรพระร้อย [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 174
 
 
     


 
โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 22 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 47
 


 
จัดกิจกรรมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และการคัดแยกขยะในหน่วยงาน [ 22 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 211
 
  (1)     2      3      4   
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459