หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 


 
โครงการวันแม่แห่งชาติ [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า [ 24 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
ร่วมโครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 8
 


 
การประชุมภาคีเครือข่าบโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
ลงพื้นที่มอบเงินแก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือในภาวะยากลำบาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี [ 20 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 


 
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
นายกวรวิทย์ พึ่งความสุข ออกแจกแมสให้กับประชาชนในตำบลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 54
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน [ 13 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 135
 


 
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน [ 20 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี [ 13 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 174
 


 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [ 11 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 8
 
  (1)     2   
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11