หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
ร่วมมอบสิ่งใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิท 19 [ 27 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 76
 
 
     


 
อบต.บ่อเงินร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้สูงอายุ [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 97
 


 
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชน และลงทะเบียนเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 104
 
 
     


 
ลงพื้นที่ตรวจสอบคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 100
 


 
โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน [ 26 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 95
 
 
     


 
อบต.บ่อเงิน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจคัดกรอง สร้างความรู้ความเข้าใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาสในพื้นที่ [ 29 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 117
 


 
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตักบาตรพระร้อย [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 153
 
 
     


 
โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 22 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 40
 


 
จัดกิจกรรมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และการคัดแยกขยะในหน่วยงาน [ 22 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 197
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 162
 


 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 146
 
 
     


 
ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 130
 


 
โครงการวันแม่แห่งชาติ [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 144
 
 
     


 
โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 229
 


 
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า [ 24 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 134
 
  (1)     2      3   
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11