หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 69
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 176
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 189
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 19
 


 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 129
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 20
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 78
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 84
 


 
รายงานการประชุมสภาสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 72
 
 
     


 
สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 73
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 54
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 71
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 63
 
 
     


 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 64
 


 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 66
 
  (1)     2   
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11