หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนทั้งสิ้น 409 อัตรา ในส่วนของตำบลบ่อเงิน 10 อัตรา  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนทั้งสิ้น 409 อัตรา ในส่วนของตำบลบ่อเงิน 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 ต่อเดือน ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และไม่เป็นผู้ได้รับเงินจากมาตราการเยียวยาของรัฐบาล "เราไม่ทิ้งกัน" หรือได้รับการเยี่ยวยาอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการระบาดดังกล่าว
รับสมัครคั้งแต่วันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2563 สมัครได้ 2 ช่อทาง ด้วยตนเอง และผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม http://hrm.vru.ac.th/

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 10.47 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11