หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำหรับประชาชนที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปัจจุบันอายุ 59 ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
ให้มาลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากช้ากว่านี้อาจส่งผลให้ท่านเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยไม่สามารถย้อนสิทธิให้ได้

ให้ผู้สูงอายุที่พึ่งย้ายภูมิลำเนาเข้า หรือออกจากพื้นที่ตำบลแม่รำพึง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งต้นทางและปลายทางในองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาไป เพื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภูมิลำเนาใหม่ เพื่อความต่อเนื่องของการรับสิทธิ หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลให้ท่านเสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยไม่สามารถย้อนสิทธิให้ได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 11.46 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11