หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

ภาพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุ
 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน ประจำปี 2563  
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พึ่งความสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เป็นประธานการเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บ่อเงิน หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเห็ด การสาธิตการแปรรูปเห็ดอาทิ เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด เป็นต้น แก่ประชาชนที่ สนใจ โดยมีเข้าร่วมจำนวน 80 คน โดยคุณ ธนพร โพธิ์มั่น เจ้าของฟาร์มเห็ดป้านา และคณะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 15.33 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11