หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ www.dep.go.th ระหว่าง 14 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11.30 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11