หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  ขอแจ้งปิดการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  จำนวน  2  ศูนย์  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงิน)  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน(ศูนย์โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง) ขอปิดเพิ่มเติม จำนวน  6  วัน  ระหว่างวันที่  26 - 31  มกราคม  2564 และจะเปิดเรียนในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 11.09 น. โดย คุณ น้ำฝน จุใจ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11