หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชน และลงทะเบียนเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง  
 

31 มีนาคม 2564 นายวรวิทย์ พึ่งความสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ แทนบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน พร้อมด้วยนายวิจักขณ์ สินมา นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอลาดกลุมแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถไปทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 11.28 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11