หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) (กรณีเหตุพิเศษ)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ขอประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน  อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) (กรณีเหตุพิเศษ)  ตั้งแต่ วันที่  19  เมษายน  2564  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 16.05 น. โดย คุณ น้ำฝน จุใจ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11