หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
ร่วมมอบสิ่งใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิท 19  
 

27 พฤษภาคม 2564 นายวรวิทย์ พึ่งความสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน นายณรงค์ศักดิ์ แทนบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบสิ่งใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิท 19 จำนวน 1 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 11.19 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11