หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  
 

ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  ขอประชาสัมพันธ์  ท่านใดที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  ท่านสามารถมาขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป  ในวัน  และเวลาราชการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 15.22 น. โดย คุณ น้ำฝน จุใจ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11