หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จัดอบรมโครงการชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดขยะ  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการ   นายเรืองศักดิ์  ศรีเพชร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 09.58 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11