หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  8 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะผู้บริหารและพนีกงาน อบต.ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน  7 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.  23 พ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564  23 พ.ย. 2563 17
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  23 พ.ย. 2563 27
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  16 พ.ย. 2563 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  29 ต.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  22 ก.ย. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคัดบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  27 ส.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการ  30 ก.ค. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน  16 ก.ค. 2563 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองแขยดฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อเงิน  15 ก.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19  26 มิ.ย. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนทั้งสิ้น 409 อัตรา ในส่วนของตำบลบ่อเงิน 10 อัตรา   19 มิ.ย. 2563 64
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง   15 มิ.ย. 2563 131
ข่าวสรรหาบุคลากร   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้)  15 มิ.ย. 2563 49
ข่าวสรรหาบุคลากร   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข)  15 มิ.ย. 2563 64
ข่าวสรรหาบุคลากร   คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  15 มิ.ย. 2563 47
ข่าวสรรหาบุคลากร   คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุข  15 มิ.ย. 2563 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว้พระฝั่งใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อเงิน  12 มิ.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 มิ.ย. 2563 70
  (1)     2      3      4      5   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11