หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล  29 ธ.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   พนักงาน อบต.บ่อเงินร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน  13 ธ.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเงิน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  4 พ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  4 พ.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงินและศูนย์โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง)  28 ต.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน  22 ต.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน  22 ต.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  8 ต.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  8 ต.ค. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  7 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางในการยื่นเอกสารแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์  7 ต.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  6 ต.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  6 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน กำหนดจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2564   2 ก.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก  8 มิ.ย. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) (กรณีเหตุพิเศษ)  19 เม.ย. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 เม.ย. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน ประจำปีการศึกษา 2564  27 ม.ค. 2564 142
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)  27 ม.ค. 2564 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  26 ม.ค. 2564 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  8 ม.ค. 2564 144
  (1)     2      3      4   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11