หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 เม.ย. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน ประจำปีการศึกษา 2564  27 ม.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม)  27 ม.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  26 ม.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  8 ม.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะผู้บริหารและพนีกงาน อบต.ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน  7 ม.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.  23 พ.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564  23 พ.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  29 ต.ค. 2563 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  22 ก.ย. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครคัดบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  27 ส.ค. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการ  30 ก.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19  26 มิ.ย. 2563 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนทั้งสิ้น 409 อัตรา ในส่วนของตำบลบ่อเงิน 10 อัตรา   19 มิ.ย. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 มิ.ย. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  1 มิ.ย. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   จริยธรรมของข้าราชการและ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ รักษาวินัย  15 เม.ย. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัทโอเมก้าแมชชีนเนอร่(1999)มอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด 19  14 เม.ย. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562  31 มี.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   COVID-19 กับไข้ธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร  26 มี.ค. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประชาสัมพันธ์การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  24 มี.ค. 2563 91
  (1)     2      3      4      5   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11