หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565(ครั้งที่ 2)   26 พ.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางหลวง   26 พ.ค. 2565 1
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.บางหลวง   ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   26 พ.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระแหง   ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระแหง   25 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   25 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   สรุปแบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลระแหง   24 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542    23 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่และการแปรรูปผลผลิต เมี่ยงคำอิกคิว   23 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน วรพงศ์พัฒนา หมู่ที่ 4   23 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน บัวแก้วพัฒนา หมู่ที่ 3   23 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   บัญชีรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลระแหง   23 พ.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   แผ่นพับความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด   19 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565   19 พ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565   19 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลระแหง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   19 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลระแหง เรื่องประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล   19 พ.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม อบต.บางพูด   วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด นำโดยนายโสภณ เรืองเนตร นายก อบต.บางพูด ได้ดำเนินการจัดประชาคมตำบลบางพูด ประจำปีงบประมาณ 2565   11 พ.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระแหง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลระแหง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 พ.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ระแหง   พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1   11 พ.ค. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระแหง   ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   10 พ.ค. 2565 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระแหง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลระแหง หมู่ที่ 4   9 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   5 พ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลระแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 พ.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บางหลวง   ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565   30 เม.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   นโยบายไม่รับของขวัญ   29 เม.ย. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ( ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565)   29 เม.ย. 2565 8
ข่าวกิจกรรม อบต.บางพูด   วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. อบต.บางพูด นำโดยรองนายก อบต. นายโกศล เจริญสุข รับมอบหมายจากท่านนายกโสภณ เรืองเนตร ในการนำทีมข้าราชการและบุคลากร เพื่อประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และทบทวนเพ   28 เม.ย. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม    28 เม.ย. 2565 12
ข่าวกิจกรรม อบต.บางพูด   วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อบต.บางพูด นำโดยรองนายก อบต. นายโกศล เจริญสุข รับมอบหมายจากท่านนายกโสภณ เรืองเนตร ในการนำทีมข้าราชการและบุคลากร เพื่อประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และทบทวนเพ   28 เม.ย. 2565 45
ข่าวกิจกรรม อบต.บางพูด   วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. อบต.บางพูด นำโดยนายกโสภณ เรืองเนตร และคณะผู้บริหาร ในการนำทีมข้าราชการและบุคลากร อบต.บางพูด เพื่อประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผ   27 เม.ย. 2565 58
ข่าวกิจกรรม อบต.บางพูด   วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อบต.บางพูด นำโดยนายกโสภณ เรืองเนตร และคณะผู้บริหาร ในการนำทีมข้าราชการและบุคลากร อบต.บางพูด เพื่อประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) และทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผ   27 เม.ย. 2565 57
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 69
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459