หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ประกาศเรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ    23 ก.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน      22 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564   22 ก.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อเงิน   จัดกิจกรรมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และการคัดแยกขยะในหน่วยงาน   22 ก.ย. 2563 6
กิจการสภา อบต.บ่อเงิน   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน   17 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2563   17 ก.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ระแหง   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.   12 ก.ย. 2563 34
กิจการสภา ทต.หลักหก   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓   11 ก.ย. 2563 6
กิจการสภา ทต.หลักหก   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓   11 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   11 ก.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก ประกาศ (ส.ด.38) ให้ไปแสดงตนเองลงบัญชีทหารกองเกิน   11 ก.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563   10 ก.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง   8 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   เทศบาลตำบลหลักหก ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลักหก   3 ก.ย. 2563 10
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อเงิน   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   1 ก.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   31 ส.ค. 2563 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หลักหก   ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านเมืองเอก โครงการ 1) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ผิวเดิม ค.ส.ล.) ถนนหมู่บ้านเมืองเอกช่วงจากซุ้มประตูวัดรังสิต ช่วงลงสะพานไปสะพานผู้ใหญ่เลี้ยง (หลังเมืองเอก) หมู่ท   28 ส.ค. 2563 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำ ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน    28 ส.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศ ร่างขอบเขตงาน รถบรรทุกน้ำ ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน   28 ส.ค. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศ ราคากลาง รถบรรทุกน้ำ ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน    28 ส.ค. 2563 9
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อเงิน   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน ประจำปี 2563   28 ส.ค. 2563 16
ข่าวกิจกรรม อบต.บางหลวง   โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปี 2563   28 ส.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน    28 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระแหง   ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563   28 ส.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางหลวง   ประกาศราคากลาง ร่างขอบเขตงานรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   28 ส.ค. 2563 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ระแหง   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563   28 ส.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ประกาศราคากลาง จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน    27 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   รับสมัครคัดบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ   27 ส.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล   26 ส.ค. 2563 17
กิจการสภา ทต.หลักหก   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒   26 ส.ค. 2563 7
กิจการสภา ทต.หลักหก   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒   26 ส.ค. 2563 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11