หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
  E-Service
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ร้องเรียนเรื่องทุจริต [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ติดตามผลการช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ระบบสมาชิกผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงชีพเด็กแรกเกิด [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)  
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11