หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายผูับริหารท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คำสั้งแข่งงานภายในสำนัก กอง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
เรื่อง ประกาศเรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2      3