หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายผูับริหารท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในสำนักปลัด [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษา [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั้งแข่งงานภายในสำนัก กอง [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
เรื่อง ประกาศเรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3