หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2