หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามดารดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
สรุปบัญชีรายชื่อตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามสายงานต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2