หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1และ2) [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
[ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)