หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางปฏิบัติ การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ปีงบประมาณ 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 [ 20 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 65 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459