หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
  
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 13.51 น. โดย คุณ จิรวรรณ อ่อนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557