หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

คำถามที่พบบ่อย
 

 
Q:ขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะุไรบ้างครับ  
 

A: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีเอกสารดังนี้ครับ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาโฉนดที่ดิน

4. แบบแปลนอาคารที่จะสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2564 เวลา 11.34 น. โดย คุณ จิรวรรณ อ่อนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11