หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
 

อบต.บ่อเงินประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อเงิน ในเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 13.23 น. โดย คุณ จิรวรรณ อ่อนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11