หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2563 เวลา 15.10 น. โดย คุณ จิรวรรณ อ่อนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11