หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
  ประชากรตำบลบ่อเงิน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีวัด 4 แห่ง
 
วัดบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
 
วัดลำมหาเมฆ
วัดสุวรรณโณภาส
  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.01 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงิน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อเงิน (ศุนย์ ร.ร.สังฆรักษ์บำรุง)
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
 
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ
โรงเรียนกันต วรรณ (โรงเรียนเอกชน)
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
 
โรงเรียนวัดบ่อเงิน (โรงเรียนขยายโอกาส)    
 
 
 
  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
สถานีอนามัยตำบลบ่อเงิน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
 
 
ประเพณีลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ประมาณเดือนพฤศจิกายน
 
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม
 
ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
ประเพณีตักบาตรพระร้อย ประมาณเดือนตุลาคม หลังออกพรรษาของชาวพุทธ
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459