หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายณรงค์ศักดิ์ แทนบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
โทร : 0 2599 3305 ต่อ 16


นางสุรีย์ สุดเสน่หา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0 2599 3305 ต่อ 14
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจิรวรรณ อ่อนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 2599 3305 ต่อ 16


นางการะเกด สุจริตธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 2599 3305 ต่อ 15


นายมานะ เสนศิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 9046 9341


นางสุรีย์ สุดเสน่หา
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0 2599 3305 ต่อ 14