หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
วัดสุวรรโณภาส
   จำนวนภาพ : 8  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 890  ท่าน


 
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
   จำนวนภาพ : 11  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1461  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
   จำนวนภาพ : 9  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 425  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
   จำนวนภาพ : 3  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 297  ท่าน


 
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 544  ท่าน


 
วัดลำมหาเมฆ
   จำนวนภาพ : 8  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 358  ท่าน


 
วัดบ่อเงิน
   จำนวนภาพ : 7  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 741  ท่าน


 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11