หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้วให้บริการโ ดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ ทั้งหมดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างตามถนนและซอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีการให้บริการไฟฟ้าทางสาธารณะ จำนวน 25 สาย (และจะสำรวจเพิ่มตามจุดทางที่ไม่มีไฟทางสาธารณะใช้ เพื่อเพิ่มเติมในปีปัจจุบัน)
 
 
 
 
มีสถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ให้บริการด้านการสื่อสารและสัญญาณดาวเทียม
 
ระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีชุมชนแบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้านสามารถติดตั้งระบบเสียงตามสายทางไกลอัตโนมัติ ได้ทั้ง 7 หมู่บ้าน 7 จุด โดยมีจุดติดตั้งแม่ข่ายอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินและติดตั้งหอกระจายข่าว 6 จุด ได้แก่ หมู่ 1,3,4,5,6,7
 
 
 
  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีบ่อบาดาลจำนวน 12 แห่ง ได้แก่
 
หมู่ที่ 1ตั้งอยู่ที่ดินของ นางถนอม สมใจยิ่ง
หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ที่ดินของ นายราตรี ลมดี
 
หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ที่ดินของ ผู้ใหญ่สมใจ ดลมินทร์
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ดินของ นายมาลัย อุ่นอก
 
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่วัดเจดีย์หอย
 
หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ที่ดินของ นางเพ็ญจนา ผลฝัก
หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ที่วัดลำมหาเมฆ
 
หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ที่วัดสุวรรโณภาส
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
 
หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ที่ดินของ ผู้ใหญ่สมบัติ ปั้นโพธิ์
 
 
 
  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ประกอบด้วย
 
สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน 16 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง
 
สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 100 แห่ง
 
บ้านเช่า จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
  แยกเป็น จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วยดังนี้
 
กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7
 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชุน 7 กลุ่ม และกลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 5
 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ 2 กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 2, 6 เพื่อพัฒนากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 
กลุ่มองค์กร 5 กลุ่ม ได้แก่ องค์กรสตรีตำบลบ่อเงิน, กลุ่มเกษตรกรบ่อเงิน, กลุ่มเกษตรชื่นบาน,กลุ่มคนเอาถ่าน,กลุ่มโรงปุ๋ยหมู่ 6 และกลุ่มชุมชนบ้านคลองบางหลวงหมู่ 5
 
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 7 กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 7
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459