หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
"ขอเชิญอบรม ""แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที่ 17-18 ส.ค.60 พัทยา จ.ชลบุรี"
 

"ขอเชิญอบรม ""แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร""
วันที่ 17-18 ส.ค.60 พัทยา จ.ชลบุรี
บรรยายโดยท่านอาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ค่าลงทะเบียน 2,200 - 3,000 บาท
สนใจสมัคร http://training.yotathai.com/building-law.html

เขียนโดย   คุณ yotathai

วันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 18.38 น. [ IP : 49.48.154.118 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11