หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน  1413 2 24 ม.ค. 2565
การจัดเก็บขยะของ อบต.  10 0 17 ม.ค. 2565
ถนนชำรุด  100 1 26 มี.ค. 2564
น้ำประปา หมู่ 2 ไม่ไหล  102 1 24 มี.ค. 2564
บำรุงรักษาถนนหนทาง  514 0 9 ต.ค. 2560
"ขอเชิญอบรม ""แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที่ 17-18 ส.ค.60 พัทยา จ.ชลบุรี"  1242 0 8 ส.ค. 2560
การใช้รถใช้ถนน  2291 0 18 มี.ค. 2559
ขออนุญาติแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล...เพื่อการศึกษาดูงาน  3170 0 1 ก.ย. 2557
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11